• Altom

Altom

zakres prac: Od projektu do wdrożenia

Problem

Sklep Altom zatrudnił firmę Branch Brothers do poprawy przestrzeni sprzedaży z uwzględnieniem szerokiej oferty produktowej.

Rozwiązanie

Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy miejsca sprzedaży oraz zachowań konsumentów zaproponowaliśmy nowy układ sklepu.

Efekty

Sklep stał się przyjazny klientowi, jasna ścieżka zakupowa oraz czytelna nawigacja niwelują wszelkie bariery zakupowe.

  • Kolporter
  • BZ WBK
  • Plus

Kolporter

zakres prac: od projektu do wdrożenia

Problem

Kolporter zatrudnił firmę Branch Brothers do opracowanie nowego standardu placówki, z uwzględnieniem strefy gastronomicznej

Rozwiązanie

Po analizie ścieżki zakupowej klienta Branch Brothers zaprojektowało salonik prasowy zgodnie z zasadami kreowania doświadczeń konsumenckich. Zaprojektowaliśmy także oznaczenia, nawigację oraz projekty graficzne przestrzeni.

Efekty

Przyjazna klientom przestrzeń sprzedaży prasy oraz miejscem na chwilę odpoczynku przy kawie.

BZ WBK

zakres prac: od projektu do wdrożenia

Problem

Bank Zachodni WBK zlecił opracowanie nowego standardu funkcjonalnego oraz architektonicznego dla salonów sprzedaży.

Rozwiązanie

Zaprojektowaliśmy standardy nowych oddziałów banku oraz system oznaczeń wewnętrznych i wybranych elementów ekspozycji marketingowej.

Efekt

Unowocześniliśmy salony sprzedaży BZ WBK przy jednoczesnym nawiązaniu do istniejącej już aranżacji, tak by nie tworzyć barier dla dotychczasowych, stałych klientów.

Plus

zakres prac: od projektu do wdrożenia

Problem

Sieć telefonii komórkowej Plus zatrudniła firmę Branch Brothers do zaprojektowania nowego standardu salonów sprzedaży.

Rozwiązanie

Po przeprowadzonej analizie przestrzeni zaproponowaliśmy nowatorskie rozwiązania projektowe - otwarcie ekspozycji dla klientów oraz bliskość doradcy.

Efekt

Nowy standard placówki został zaprojektowany tak, aby technologia i nowoczesne produkty były prezentowane w domowej atmosferze. Salony zostały wizualnie "otwarte" dla każdego.

  • CUK Ubezpieczenia
  • Santander Consumer Bank S.A.
  • Vectra

CUK Ubezpieczenia

zakres prac: audyt oddziałów CUK Ubezpieczenia

Audyt oddziałów dla CUK Ubezpieczenia obejmował analizę wszystkich istotnych aspektów z punktu widzenia klienta.
Proces zakupowy podzielono na etapy zgodnie ze ścieżką doświadczeń klienta. Jednym z głównych celów było zdiagnozowanie barier zakupowych, które są widoczne w oddziałach oraz zaproponowanie rozwiązań, aby je usunąć.
Efektem audytu był przygotowany przez Branch Brothers raport, w którym uwzględniono wszystkie uwagi oraz zaproponowano rozwiązania.

Santander Consumer Bank S.A.

zakres prac: Audyt przestrzeni sprzedaży

Branch Brothers analizując placówki banku jako główny cel postawiło zdefiniowanie błędów i dobrych praktyk w zakresie programu funkcjonalnego oraz nawigacji i oznakowania.
W każdym z audytowanych salonów przeprowadzono wizję lokalną, uzupełnioną o rozmowę z pracownikami. Rezultatem analiz przeprowadzonych przez zespół Branch Brothers stał się raport z badania oddziałów pod kątem customer experience.
 

Vectra

zakres prac: badanie przestrzeni sprzedaży

Problem

Vectra zleciła firmie Branch Brothers badanie nowo wprowadzonego standardu salonów sprzedaży.

Rozwiązanie

Przeprowadziliśmy badania kamerami we wskazanych salonach sprzedaży. Analiza uzyskanych danych pozwoliła na określenie oraz zniwelowanie barier zakupowych klienta.

Efekt

Efektem przeprowadzonych badań jest raport zawierający analizę wyników badania oraz rekomendację zmian, w celu optymalizacji przestrzeni sprzedaży.

  • RTV Euro AGD

RTV Euro AGD

zakres prac: Projekt nawigacji

Problem

RTV Euro AGD zlecił firmie Branch Brothers opracowanie systemu oznaczeń i nawigacji.

Rozwiązanie

Po szczegółowej analizie przestrzeni zaproponowaliśmy czytelny system nawigacji dla każdej ze stref produktowych.

Efekty

Jasny system nawigacji, dzięki której klienci czuli się komfortowo.

  • PKO Bank Polski
  • Altom

PKO Bank Polski

zakres prac: Opracowanie standardu ekspozycji

Opracowaliśmy standard ekspozycji materiałów marketingowych dla PKO Bank Polski w formie księgi, zapewniając maksymalną skuteczność promocji usług banku. 

Altom

zakres prac: kompleksowe opracowanie standardu ekspozycji produktów

Opracowaliśmy standard ekspozycji oraz system oznakowania dla Altom. Priorytetem dla projektu była dbałość o dobre doświadczenia zakupowe klientów, czyli kompleksowe, pozytywne customer expierience.
W efekcie skep zanotował wzrost sprzedaży o 36% !

©2015 BranchBrothers | Regulamin

Doradztwo marketingowe i strona internetowa – Truszkowski Consulting Group