Marketing doświadczeń w Galeriach Handlowych

Joanna Bociąg

Dynamiczny rozwój marketingu sensorycznego to odpowiedź rynku na potrzeby klientów – świadome i te niezwerbalizowane. Mają one ogromny wpływ na skojarzenia z daną marką, które pojawiają się w naszych umysłach. Co więcej, jako kupujący jesteśmy coraz bardziej wrażliwi na to, w jaki sposób dany brand komunikuje się z nabywcami i czy składane obietnice są wiarygodne i spójne z jego tożsamością.

Dlaczego umysł ceni doznania zmysłowe?

Myślą przewodnią strategii sensorycznych jest multisensualność, czyli tworzenie produktów i usług oddziałujących na wszystkie zmysły odbiorców i multifunkcjonalność rozumiana jako kompleksowe zaspokajanie potrzeb dzięki dostarczaniu wartościowych dla klienta i zapadających w pamięć doświadczeń. Marketing sensoryczny umożliwieniu konsumentowi bezpośredni kontakt zmysłowy z marką i odwołuje się do jego osobistych doznań; tym samym lepiej on poznaje i zapamiętuje konkretny brand. 

Wpływ doznań sensorycznych na zachowania klientów

Osobiste doświadczenie jest bardziej wiarygodne dla odbiorcy niż opisy i obrazy. Szereg badań potwierdza, iż umożliwienie dotknięcia, spróbowania, powąchania „sprzedaje” bardziej efektywnie niż konwencjonalna reklama, zaś skuteczność narzędzi sensorycznych jest nieporównanie wyższa niż tych tradycyjnych. Jednocześnie, dzięki temu, iż experiental marketing jest mniej „natarczywy” niż reklama tradycyjna jest także lepiej oceniany przez klientów. Aktywizacja zmysłów wyzwala emocje i szereg skojarzeń w umysłach nabywców. A jak powszechnie wiadomo, emocje to cenna waluta w relacjach z klientami, to dzięki nim marki zyskują „duszę i serce”… a także przekładają się realnie na wskaźniki sprzedaży. Jak? Pokazują to wyniki badań:

                      
źródło: http://www.brief.pl/artykul,4030,marketing_sensoryczny_zwieksza_wspolczynnik_optymizmu_-_raport_z_badan.html

Wnioski: spośród 4526 respondentów, 34% oceniło pozytywnie swój nastrój po wizycie w punkcie, w którym zastosowano narzędzia sensoryczne, z czego co czwarta osoba odniosła wrażenie lepsze niż zwykle.

Dlaczego działania experiental marketingowe mają sens?

Łatwo podsumować to jednym zdaniem: "we współczesnej kulturze marka musi oferować doświadczenie zmysłowe i mieć duszę” (B.Hulten, N. Broweus, M. van Dijk, Marketing sensoryczny). :)

Jeżeli chcesz zwiększyć sprzedaż w swoim sklepie przeczytaj również: 

2016-09-19

Joanna Bociąg joanna.bociag@branchbrothers.pl

Joanna Bociąg – absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Psychologii biznesu dla menedżerów, Marketingu strategicznego na rynku farmaceutycznym oraz Prognozowania trendów w obszarach mody i designu. W Branch Brothers prowadzi zarówno projekty operacyjne jak i doradcze w zakresie budowania dobrego shopping experience, realizując różnorodne działania jako konsultant i project manager. Jest zwolenniczką myślenia „out of box” i współpracy z ludźmi w oparciu o ich silne strony.

Zapisz się do newslettera

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Branch Brothers Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-319, ul. Ptasia 10) moich danych osobowych wskazanych w formularzu w celach marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne. Oświadczam, że zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, aktualizowania, uzupełniania, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania.

2. Wyrażam zgodę na otrzymywanie na moje konto poczty elektronicznej informacji handlowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1422 ze zm.) wysyłanej przez Branch Brothers Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-319, ul. Ptasia 10) w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób.

3. Wyrażam zgodę na używanie przez Branch Brothers Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-319, ul. Ptasia 10) telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. 2014 poz. 243 ze zm.).

4. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego treść.

©2015 BranchBrothers

Doradztwo marketingowe – Truszkowski Consulting Group | Prowadzenie Google AdWords – Adpresso